Onderbouwd

Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Het pakket is gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor  groep 1-2.

Speels werken aan doelen
Kleuters kunnen niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken.
Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.
Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd.
Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Speels leren met concreet materiaal
Voor het spelenderwijs leren maakt Onderbouwd gebruik van:
1. Handpoppen: maakt het doel herkenbaar.
2. Ontwikkelingsmateriaal: maakt het doel tastbaar.

Inspelen op specifieke leerbehoeften
Een jong kind leert in fasen. In elke fase ontwikkelt een kind nieuwe dingen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld pas goed leren lezen wanneer ze 6 jaar oud zijn. Het is van belang dat leerkrachten die werken met jonge kinderen kunnen denken vanuit fases en de te bereiken doelen die bij deze fases horen. Het denken vanuit doelen, die passen bij de leeftijd van het kind én het gericht stimuleren daarvan zorgt voor betere leerresultaten.

Drie stappen van leren
Onderbouwd kenmerkt zich door een gestructureerd cognitief leeraanbod rondom ontwikkelingsmateriaal.
Dit heet het  ‘drieslag leersysteem’.
Leerstap 1: Aanbieden het doel in de grote kring
Leerstap 2: Verwerken van het doel binnen de werkles
Leerstap 3: Controleren of het doel is behaald

Opbrengst- en handelingsgericht werken
Met opbrengstgericht werken en handelingsgericht leren als nieuwe norm en de referentieniveaus als toetscriteria is er  veel veranderd in het onderwijs. Met heldere controlemomenten krijgt u eenvoudig zicht op de opbrengsten van uw leeraanbod. Het denken vanuit deze opbrengsten ondersteunt uw handelen. Het ontwikkelingsmateriaal maakt  het handelingsgericht werken tastbaar en kindvriendelijk.

Voor meer informatie: onderbouwd