Start van het thema

Het lokaal aankleden als een jungle.

 

Woordveld over de jungle maken.
Wat weten we allemaal al? (zilver)
Wat hebben tijdens het thema geleerd? (rood)

Dierenfeestje

Materiaal te bestellen


Hoek

De junglehoek

Knutselen

Aap

Papagaai
 

Krokodil

  

Masker

Slang

Taal

Een verhaal bij je tekening

Woorden stempelen 

Liedje

Een grote banaan uit Afrika
Een grote banaan uit Afrika
die danste de hele dag.
Van je bie boe ba na nanana
en iedereen die hem zag.
Zei: hé waar komt die banaan vandaan.
Hé waar gaat ie naartoe…
We dansen die banaan achterna
van je bie boe balaloe.

Samen hebben we een andere tekst verzonnen:

Een stoute peer uit Amerika
Een stoute peer uit Amerika
die rolde de hele dag.
Van je slie sloe sla na nanana
en iedereen die hem zag.
Zei: hé wat doet die peer daar nou…
Hé wat heeft ie gedaan.
We dansen die stoute peer achterna
van je slie sloe sla la laan.