Nieuw schooljaar

Welkom

Wij zijn de ‘schatten’ van groep 2a.
Ieder kind versierd zijn eigen letter.

 Start van het thema

De dagrimte kaarten
De dagritme kaarten worden opgehangen. De bovenste rij is de ochtend, de onderste rij is de middag.

Regel van de week
Iedere week staat er een regel centraal.

Thematafel
Bij ieder thema maken we samen een thematafel. Hierop staan/liggen allemaal dingen die bij het thema horen.

Woordveld

Materiaal te bestellen

Kringactiviteiten

Rijmzinnen die betrekking hebben op de regels.

Knutselen

Helpende handjes
   

  
 

En eens wat anders dan een handje:

Samen bedenken we welke taken de hulpjes iedere dag hebben:

Het zonnetje van de dag
Helpt kinderen wanneer ze bij het zonnetje komen, wanneer het zonnetje zit dat iemand verdriet heeft
of wanneer iets niet lukt. Samen proberen ze het op te lossen. Lukt dit niet dan komen ze samen bij de juf.
Op het bod is een zonnetje getekend. Hierin komteen rond geel blaadje te hangen met dingen die kinderen over
het zonnetje zeggen. Dit zijn lieve dingen of dingen waar het zonnetje goed in is. Bijvoorbeeld:
– Je bent lief.
– Je kan  goed kleuren.
– Je helpt andere kinderen graag.
– Je kan goed delen.
– etc.

Dit kan aangeven worden met een foto.
  

Verjaardagskalender
  
 

 

Dit ben ik
 

Spiegel knutselen
Wie zie je in de spiegel: ik
  

Week-/maandwijzer
  

Gouden ster
Na.v. het boek de gouden ster hebben de kinderen een ster met goud versierd.
Deze mochten ze aan iemand anders geven in de klas die iets heel goed kon.
Dit schreven we er dan op.

Leeftijd versieren
Ze mogen zelf kiezen op welke manier.
Bijvoorbeeld met stokjes, tamponeren, met propjes.

Een rugzak met je lievelingsdier

Taal

Het ankerverhaal ‘Een nieuw schooljaar’ in goede volgorde plakken.

Letter van de week: i van ik

 

Mijn eigen letter

Rekenen

Kleuren op cijfer (Juf Marije)