Start van het thema

Aanleiding is dat we een nieuwe school krijgen. Deze is bijna klaar.
We maken een uitstapje naar de nieuwe school.


Ons lokaal binnen.

Het schoolplein voor de kleuters.
 

Materiaal te bestellenKringactiviteiten

Woordveld maken

Rekenactiviteiten met verhuisdozen:
– Wat past er wel/niet in een verhuisdoos?
– Van licht naar zwaar.

Taalactiviteit: Themawoord doos
– Letters d leren

Knutselen

De school
 


Rechthoeken tekenen

Rekenen

Pasen en meten in een verhuiswagen

Dozen plakken van groot naar klein

Wat past in welke doos?

Online

Digitale prentenboeken:
Ik woon in twee huizen
Verhuizing met Flip de Beer
Verhuisliedje